WZC St.Jozef Woonzorgcentrum Centrum voor dagverzorging Kortverblijf Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Bewonersraad en Familieraad

Bewonersraad

De ouderen kunnen ook advies geven in de algemene gang van zaken via de bewonersraad. Leden van deze raad worden door de ouderen zelf verkozen en vormen een klankbord tussen enerzijds medebewoners en anderzijds de directie en het personeel.Familieraad of Bewonersadviesraad (BAR)

Tijdens de bewonersadviesraad krijgen familieleden van bewoners inspraak. Een goed samenspel tussen bewoners, familieleden en medewerkers vinden wij vanzelfsprekend.

ERKENNING

RVT St.-Jozef PE 126 - VZB 214

Dagverzorgingscentrum St.-Jozef PE 1681

Centrum voor kortverblijf St.-Jozef KPE 126

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende