WZC St.Jozef Woonzorgcentrum Centrum voor dagverzorging Kortverblijf Vacatures
>> Centrum voor dagverzorging >> Welkom

Centrum voor dagverzorging

Het centrum voor dagverzorging St.-Jozef is bestemd voor ouderen die nog zelfstandig of met hulp van familie thuis wonen, maar gedurende de dag toch een opvang zoeken.

Dagverzorging heeft tevens als nevendoel om de verzorgers thuis wat te ontlasten van de zware taak die de voortdurende zorg voor de oudere voor hen betekent. Op die manier kunnen ze één of meerdere dagen per week op adem komen.

Door het aanbod van dagverzorging is de oudere soms langer in staat om zelfstandig te blijven wonen in zijn eigen omgeving en kan een opname in een Woonzorgcentrum of Rust- en Verzorgingstehuis voorkomen of uitgesteld worden.

Het centrum voor dagverzorging St.- Jozef kan van 1 tot 5 maal per week bezocht worden, afhankelijk van de noodzaak en de beschikbare plaatsen. Wel is het belangrijk dat in de tijd waarin geen dagverzorging plaatsvindt, thuis de nodige zorg kan worden gegeven, eventueel in samenwerking met de thuiszorgdiensten.

Contactpersoon: Sara Vanbelle
Telefoon: 059/55 10 37
Mail: CentrumVoorDagverzorging@squatina.be

ERKENNING

RVT St.-Jozef PE 126 - VZB 214

Dagverzorgingscentrum St.-Jozef PE 1681

Centrum voor kortverblijf St.-Jozef KPE 126

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende