WZC St.Jozef Woonzorgcentrum Centrum voor dagverzorging Kortverblijf Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Welkom

Woonzorgcentrum

Opname in een woonzorgcentrum of Rust- en VerzorgingsTehuis is behalve voor de oudere zelf, ook voor naaste familieleden en bekenden een ingrijpend gebeuren. In vele gevallen is er een situatie ontstaan waarbij de noodzakelijke verzorging van de oudere thuis niet meer kan gegeven worden. Opname in een woonzorgcentrum of Rust- en VerzorgingsTehuis kan dan een mogelijke oplossing bieden.

Het woonzorgcentrum richt zich naar semivalide ouderen, terwijl het rust- en verzorgingstehuis een opvang biedt aan zorgbehoevende ouderen. Iedere oudere kan hier terecht ongeacht zijn godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging.

ERKENNING

RVT St.-Jozef PE 126 - VZB 214

Dagverzorgingscentrum St.-Jozef PE 1681

Centrum voor kortverblijf St.-Jozef KPE 126

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende