WZC St.Jozef Woonzorgcentrum Centrum voor dagverzorging Kortverblijf Vacatures
>> Kortverblijf >> Welkom

Kortverblijf

Met het Kortverblijf wil het Woonzorgcentrum St.-Jozef de mensen die zelf instaan voor de verzorging van hun oudere familielid ondersteunen. Op die manier kunnen de gezinnen of familieleden vakantie nemen, even op adem komen of de eigen ziekteperiode overbruggen. Een opname van maximum drie maanden in onze verzorgingsinstelling kan een mogelijke uitweg bieden.

Door dit aanbod willen wij meehelpen om het verblijf in eigen omgeving te handhaven en zo een ziekenhuis- of woonzorgopname te voorkomen of uit te stellen.

 

ERKENNING

RVT St.-Jozef PE 126 - VZB 214

Dagverzorgingscentrum St.-Jozef PE 1681

Centrum voor kortverblijf St.-Jozef KPE 126

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende