WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Welkom

Woonzorgcentrum

Opname in een Woonzorgcentrum of Rust- en Verzorgingstehuis is behalve voor de oudere zelf, ook voor naaste familieleden en bekenden een ingrijpend gebeuren. In vele gevallen is er een situatie ontstaan waarbij de noodzakelijke verzorging van de oudere thuis niet meer kan gegeven worden. Opname in een woonzorgcentrum kan dan een mogelijke oplossing bieden.

ERKENNING

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende