WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Assistentie woningen >> Bewonersraad

Bewoners

De assistentiewoningen zijn bestemd voor echtparen of alleenstaande ouderen en dit vanaf de leeftijd van 65 jaar. De flats zijn duidelijk bedoeld voor ouderen die zich tot doel hebben gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en die dus ook zo lang mogelijk actief willen blijven binnen een beschermde omgeving. De flats kunnen een oplossing zijn voor ouderen die momenteel te ruim behuisd zijn, afgelegen wonen of in een voor hen onaangepaste woning verblijven.
Ook het gebrek aan mantelzorgers (familie, vrienden en vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan) kan een reden zijn om te kiezen voor een assistentiewoning. Een maximum aan vrijheid en privacy wordt gewaarborgd.
Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, kunnen de bewoners in geval van een noodsituatie gebruik maken van het permanent oproepsysteem.

De filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging van elke bewoner wordt gerespecteerd. De bewoner staat zelf - hierbij eventueel geholpen door familie - in voor het beheer van gelden en/of goederen en kan deze nooit aan een medewerker van Haerlebout toevertrouwen.

De assistentiewoningen zijn bestemd voor mentaal valide ouderen. In het geval van echtparen is het mogelijk dat één van de partners zorgen behoeft. De dagelijkse zorg moet dan echter volledig door de partner of door externe zorgpartners, zoals thuisverpleegkundigen of thuiszorgdiensten gebeuren. Als blijkt dat de zorgbehoevendheid na opname dusdanig wijzigt dat deze onmogelijk nog door thuiszorgdiensten kan worden verzekerd, moet naar een mogelijkheid tot opname in een voorziening worden gezocht. De vzw verbindt er zich toe om mee naar een passende oplossing te helpen zoeken. De oplossing kan er ook in bestaan dat uw assistentiewoning dan het statuut van 'zorgflat' krijgt - dit binnen het totaal aantal erkende zorgflats. Hierdoor hoeft u zelfs niet eens te verhuizen en kunt u gewoon verder in uw flat blijven wonen én toch de noodzakelijke zorgen krijgen aangeleverd.

ERKENNINGSNUMMER

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

UITBATING

VZW Medico-Sociale Instellingen St.-Jozef

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende

E-mail: webmaster@squatina.be