WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Opname- en Ontslagbeleid

Opname- en Ontslagbeleid

Elke opname wordt voorafgegaan door een oriŽnterend gesprek met de verantwoordelijke. Het is immers belangrijk dat de motivatie van de oudere duidelijk is en dat de verwachtingen aansluiten op ons aanbod. In het belang van de bewoners worden een aantal medische gegevens opgevraagd.
Zo kan het bv. voor ons belangrijk zijn om te weten dat iemand diabeticus is.

Elk opnamedossier kan bij twijfel worden voorgelegd aan een multidisciplinair samengestelde opnamecommissie. Deze commissie beslist autonoom en is bevoegd voor zowel opname als eventueel ontslag.

Voor een opname ondertekent de bewoner het huurcontract, de woonovereenkomst en de interne afsprakennota die de leefregels en afspraken (rechte en plichten) verder omschrijven.

ERKENNING

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende